.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 
   .       .       .       .       .       .       .       .       :%St .  .     .       .       .  
     .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .@ 8;SStt%8 %: .  .   . .     . .      
 .       .       .       .       .       .       .       . %;St88@8888@XSX 8.          .       .  . 
   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .  SS;88@@@@88@888@X%8; . ..  .   . .  .   .  
  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    ;tX@@@@88@8888888888XS%;   .   .        .    
    .       .       .       .       .       .       . XX:@@@8888SX8@888X88888S.:    .    . . .  . . 
  .   . .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .@%X8@888@8S8888S88888%8@8S S;%    .       .    
    .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .@;:@@@888888XX8@8888SXX888@8S@8XX.    .  .   .  .
  .    .   .       .       .     X8;;%.%@; .     .S%X8@888@888X8888@8S.:@@8@888X8.::;S .      .     
     .   .   .  .    .  .    . 8%SX:; %8 X%  .  S;X@@@888%888S8@88@;t;..X888X88XS.X:t8S;  .    . .  
  .    .      .   .   .   .  .8  %S  ..:S %   .@88@@@88S8888S888%%;88%XSS@88SS8@S88:X.88X   .      .
    .     . .   .   .   .   .@ 8X8.   . ;8 8 .;X@@@88888@88S8@888tX8@@@%X@88S888@S: ;@@8t    . . .  
  .   .           .       . % XttX .  .: 8 @: %@@@8@S8888@8888@@XSX@8X .8 @@@t8888: S8  t. .        
    .   . .  . .     . .    8 t8%Xt  .  :SSX 88@88XS@@8X88888@X%  t8@.  ..  ..:.       . 88   .  .  
  .         .    .       .  @ t8 SSX %%.XSS8@@8@8XS;@88888@8  8:....   :ttXX@%@@X%:.    : @ .     . 
     . .  .    .   . .      ;t%.@t %88%@;tt88@@X8%%;S8 8.88t:.::  ..XX.@X888%8   8.. 88:8S8:   . .   
  .          .         . .   S... @t .8t;t8888XXt8S;8::  .  . ;t8t% %88888     @8SS .t    .      .
    .  . . .    . .  .     .  .XSt8;. XXtXStXt%S8;:      .:t88S8.8S 88 .8     88S:8:%    .     .    
  .           .        .        :8@t%; t@8ttX;SX@@%. ::t88%.8;8@  88 %   :88  8.S8X       .  .   .  
    . .  .  .    . . .   . .  .       . ;;8@@@X@:8@S888;8S %%  8 8 8X    .88 X   X:.   .    .     . 
  .       .   .              .   .  .        :8StSS@ %@X.:88 88 8t .  ..88t;    @     .     . .   
     . .        .  .  . .  .   .      . .     %8S:XS  ;;.;8 8 8 88t      .;;S    tS  .    .        .
  .      . . .    .       .      . .      .   ..;@8%tX .8 88 8 8 ;..  . . t:.    @;;   .   . .  .   
    .  .       .    .  .    .  .     .  .   .   .8@8...8 8 88 888.         % .   %t%     .       .  
  .      .  .    .      .     .   .       .    X8@  :88 88 8S8888.. .  . 88;   . @8.  .     . .    .
    . .       .    . .    . .       . .     . . S   8 88 8 88 8X88%:    .;%:  .  SS    .  .     .   
  .     .  .    .      .       . .      . .  ;      88%8 88888 8@;X88.. ..%8:Xt  %   .      .     . 
     .    .  .    .  .   .  .      .  .      X%;  8 8 888888S8 8.SX@S   88t.XXt.8    . .   . .    
  .    .       .       .      .  .      .  .8@8   8 8 888 8 8 S@:.:.X  .@:8  :.S..       .     .  
    .    . .    .  . .    . .      . .  88  %%% 8 88 8S8 8 88 ;St:.:X   :8.. ..S:  .  .     .    .
  .   .      .    .     .     . .     8 @ @8X8   8 8888%88888S :%;8; .. 8%X:.   :@8   .   .  .  .   
    .   .  .   .     .    .       .  .8 S@8@;@  88 8 8 8 88 8%   .   . t8.:S:8  88 .    .         . 
  .          .   .     .    .  .    :88S  88  88 888 88 8 88 @         %8      X8S   .     .  .  .  
     . . . .       . .   .   .   . %8@ :.8 : 8 8 88 8S88S8S88@     .  X %  .  ; :@  .   .   .       
  .           . .      .   .    . :S8S;8 88X  8 8S88 888X 8X88;.     S8@8     X8..    .   .   . .  .
    .  .  .  .    . .    .    .   8  8 88 8 8 88S8S88S8 8X8S8@%  .  t8  ;   .;t88.  .   .           
  .     .       .     .     .     8 .8 8 8 8 8%888888:@;8 8 8   t8S.%;8:88 ;8.t%8 .        . .  . . 
    . .    .  .   .     .     . XXt8 88 8 88 88S88 8@%t88 8 88 8.:;8:8 8 ;8.8:8X.    . .  .         
  .      .   .      .  .  . . :;X ;8 8 8 8888888S88S.8 8@;X8@@  8 8 8 8 88 8  ;t  .          . .  . 
     .     .   . .   .     t: : ;t8 8 88888 8 8 8888 88 88@:XSS8XS.88X.@ 8S8St8:.   .  . .  .       
  .    . .         .   8  S@t..t8 8 8888%8%8 8%888 88%8 8 @tXt; 8@.;:   :t. ...  .             . .  
    .       . .  .   S 8 :.t:8 8 8 8 888 88 88 88 8S888 8 .St ;X8t        .   ...  .  .  . .  .    .
  .   .  .         ;  tt;8:8 8 88 88 8S 8S88888S8888 88 88 .;XX88t  . . .   .    ..              .  
    .      .  . .  ;8%;8 88 8 8 88S8888888 88 8 8 88 8 8%888 @@;8X;X888. %%    .   . .  .  . .  .   
  .    . .        . @8 88 8 88 8S88X88@ 8 8S8 8 88S88S888S8 88 888%8@S X 88X;    .       .        . 
     .     . .  .  8;% S  8S  8S8X8S  X@ 8 8S888S8%8888S88 8 8 8 8.8.8 8  @@  .     .  .    . .     
  .    .          :@S.t8 SX S8 8S SS% 88S S% 88:8S8 @8%8S8 8 88 8 8 8 8@88      .     .   .     .  .
    .    .  . ..  S:XS 8888X  S8 X888X88;X8@XX8X  8%%8S8  888S8 8 8   @88%8.  .   .         .  .    
  .   .   .S.X88@8.%;%t tS;tX:8;8@@88X%X888S:S8@ 8 %SSXX      S%%X8S;@:@tS X@@XX;t8%.  .  .      .  
    .  :%88;8;;:%;;XX8888%:%XtX SXX88XS%@@t@:8:t88%88X::888888:%88X 8  8@8XXS%@t8SS%S88X:    .    . 
  .  8 ;:% :   . %::%S888SS@8tS:: S.:t%%;SX%S8@88SXtt%@t.%.%; .;.%%tt%%X%SSS8%t;t;:;: .    .   .    
  .;88:                    .    .       .:: S.% ;.t.;  :;:t;..tS;t%.;:%.            .    .   .   .  
   ..    .  . .  .     .    . .      .               .                  . .    .  .    .   .   .   .
 .     .           .     .       . .   . .    .  . .   .  .   . . .  .      .        .       .      

Le calendrier de l'avent des INFO

17/10/2021

-661 jours avant Noël !

Enigme n°14

Le damier ci-dessous contient 1 nom de langage et 2 noms de fonctions prédéfinies de ce langage. Quel(le)s sont (i|el)ls ?

khydcqbfnxhxzalynpbipnor_ptmzgkqivycdrql
vhbusswigxrjbpkjbvleqggrtspfcivtj_vevgjz
opdeudtafqquerySelectortaxxcdlqkjtm_motv
plh_eonfzdcfczczecqyqlscglvuzbjskaorwalz
mvoopdqsbedcdixengrm_qzpenvx_acmhdhcjefs
rmofelfdvsybjahxtirhpahnog_hkvuwhdcy_tqc
ycvbqgs_gs_uicrwsjjdahyngpaaukwgdEiuyhcg
dgicp_zipkfavzyiivd_mzrfykhddzxomvin_zpu
_ufamndvrotqhgwfgqeavgbamwlmtevjkepreemn
xbfggjpv_fwr_ekw_ufcvzdlgplgzhpn_nhhnrzk
_tjcvwnkcqfmotlheljhxzioiqfpnqouytfunqdw
kwscwrpmyptrcshytswulhrkeuleuulunLrid_lp
_fg_smhauegraubplvceiaazvuvspptgbibxywvb
rxyyoddjbmoiqmbgkfx_lcuzzqzk_ocm_sxpkekl
ejvgahfutgqvqxgfupolnhypfhsxdkeuetohjsnt
izvuboh_cfguiycsyemjyvokfepsnwhugewvzndj
tebvrlydzsdb_pkhlcxfncmfvytttubcynwaopqn
ilatb_wfsxoyigdmrlwrruums_hileyxeejotrar
rtpez_dszuagrrmgnhasjtlddcwdubqvtrrmtujy
p_rhivwuyxp_akxzgxhzldqjetxuwsyqixrxrshe
ksjgsarjxfpranrvgt_ctfiktfyfczgqbujmfwoo
p__waruuazgvrtalvxuzxqzmvohrsw_iwfchyjg_
amqzst_tuvfxacllgsxlhjnmvxgjzgxddydsekbz
dysqtcoubtadqpaynxkuhyepfrwlcordnr_lxydx
rtmbrnty_zlsbnkesnztefgaytpn_aavojbq_jyu
vxqtdfjqq_macimqyymigcranjuyznkps_e_euye
fexkud_nmewcnrzjzrnpqhoybx_tncyhwaccwwbv
nbr_fkrjdcbtgoijzonyqdgiwpdiiesxaytxzkvv
eqbengvxpkrshwupvcglotezlwxdfros__vze_xj
iyhuxabxvac_idvxtvhpnamygjnpqfmhjrw__shc
ttxeolptiathhgfusduccbmpy_rdvkjdlm_utqpp
ywgxgvktagvey_oaxquohazqraxxzxrhlgzlkece
wmfhdsckytmfqhempvjziirykpxtdhljuvjrlctu
uaegvq_adcpyjjshfxvdnuabakbxixswwv_yzpqv
ldbyujysksyxgrxpmkfapvykam_jaotnnlmbkjkj
yfgulelgyz_byhwgcwyvwjpizopicjvoiywnyuyd
eihgh_cwpzekrrfj_bs_zjawmfjegactinlwobrm
_rtvhmuaaterdqpeykxexlixeegytddc_ncyqtxf
jmdrbsknfgtotqmyt_xfvewtkomfmmzbc_aobr_w
guxndpdzjrchzg_cmcgvnzzcyvizte_hcmxfjhap